Галерея з дисципліни "Декоративна флористика"

Перелік джерел інформації:

1.    Айзбенрг Б. Полный курс акварели. М. АСТ,Астрель 2002.

2.     Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев.-М.: Изд-во Эксмо,2006 – 64с.

3.     Основи охорони праці : Підручник 2-ге видання, доповнене та перероблене/ К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В Забарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк, за редак. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К : Основа,2006-448с.

4.     Стецюк В. Картины из цветов /Культура и традиции,1999.