Галерея з дисципліни "Квітництво"

ТЕМА:  РОДИНА РОЗОВІ.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.  Rozanov family.

ПЛАН   

ВІДКРИТОГО БІНАРНОГО ЗАНЯТТЯ

З ДИСЦИПЛІН « КВІТНИКАРСТВО» ТА «АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»

ТЕМА:  РОДИНА РОЗОВІ.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.  Rozanov family Rose                  

  2 години

ТИП ЗАНЯТТЯ : бінарне

МЕТА МЕТОДИЧНА: методика проведення відкритого бінарного заняття з дисциплін: Квітникарство,Англійська мова за професійним спрямуванням.

навчальна мета: Розвинути практичні навички студентів по визначенню фізичних властивостей мінералів, їхньої діагностики, та впливу розглянути  класифікацію квітів родини розові, особливості вирощування та умови використання  в ландшафтному дизайні, характеристику, удосконалювати мовну та мовленнєву компетенцію студентів, підвищення ефективність засвоєння необхідних знань з теми, формувати впевненість студентів,систематизувати навички за темою заняття.

МЕТА ВИХОВНА: формувати та розвивати професійні  якості техніка - озеленювача, вміння працювати в групі, виховувати естетичні смаки.

МЕТОДИ навчання: робота в групах,  бесіда, демонстрація слайдів, фронтальне опитування, розв’язування кросвордів, тестування.

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ´ЯЗКИ:  англійська мова за професійним спрямуванням, ботаніка, географія, ландшафтний дизайн та архітектура,

ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна установка,плакати, живі квіти, роздатковий матеріал (картки, підручники, тестові завдання) .

 

 

 

СТРУКТУРА       ЗАНЯТТЯ

І. Організаційна частина.                                                                    -  2 хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань студентів                                           - 4 хв.

    До якої групи по терміну життя відносяться троянди?                    

    Назвіть   будову квітки.

Мотивація  знань студентів                                                                   - 4 хв.

Значення родини розові в квітникарстві та озелененні, застосування їх в практичній діяльності.                   

ІІІ. Робота в групах                                                                         – 40 хв.

Завдання №1 (пояснення завдання викладачем дисципліни «Квітникарство»)

Загальна хар-ка  (демонстрація відеороликів)                                      - 15 хв.

          Зовнішній вигляд;

          Будова;

          Розмноження;

         Використання троянд в озелененні

Завдання№2 . (пояснення завдання викладачем дисципліни «Англійська мова за п/с»)

Загальна  характеристика троянд англійською мовою –                   10хв.

Завдання№3. (пояснення завдання викладачем дисципліни «Англійська мова за п/с»)

ІV.Назвати фактори зовнішнього середовища рослин англійською  мовою –10 хв.

 

 

 

 

V Закріплення та перевірка знань                                                           20 хв.

 

V І . Розв’язанні ребусів та кросвордів на англійській мові                         10  хв.                 

 

 V ІІ Виконання тестових завдань                                                            10хв.

   

VІІІ. Підсумки заняття                                                                                       10 хв

Домашнє завдання.